Kanalizacja wewnętrzna AmaxPro to bezpieczeństwo i trwałość

Podstawowy system kanalizacji wewnętrznej w ofercie Aliaxis Poland nosi nazwę AmaxPro. Jest przedstawicielem systemu instalacji sanitarnej najpowszechniej stosowanej w Polsce czyli kielichowego systemu połączeń poszczególnych elementów składowych kanalizacji sanitarnej.

Zastosowanie kanalizacji wewnętrznej

Możliwości i zakres stosowania systemu AmaxPro poszerzyło wprowadzenie innowacyjnych rur wielowarstwowych. System kanalizacyjny to wszystkie elementy wchodzące w skład drogi ścieków począwszy od przyborów czyli np. umywalek, zlewozmywaków, wanien, toalet aż do wyjścia z budynku gdzie jego obowiązki przejmują systemy kanalizacji zewnętrznej, które odprowadzają ścieki aż do oczyszczalni. System ten sprawdza się zarówno w domach jednorodzinnych, jak również w budynkach wielorodzinnych i przestrzeniach przemysłowych.

Ewolucja systemów kanalizacyjnych

Ewolucja systemów kanalizacji wewnętrznej doprowadziła do prawie całkowitego zastąpienia niegdyś powszechnych systemów żeliwnych na rzecz systemów z tworzyw sztucznych. Podstawowymi zaletami systemu z tworzywa sztucznego jest bardzo szeroka odporność chemiczna na skład ścieków czyli brak korozji, gładkość ścianek uniemożliwiająca odkładanie się osadów, niska waga oraz łatwość wykonywania połączeń dzięki niezawodnemu systemowi kielichowemu. Suma powyższych cech sprawia, że praca przy wykonywaniu instalacji jest prostsza, szybsza a sam system zapewnia niezawodną pracę przez wiele lat. W Polsce najpowszechniej stosowanym aktualnie materiałem stał się polipropylen, z którego również jest wykonywany system AMAXPRO. W odróżnieniu od niegdyś najczęściej spotykanych systemów wykonanych z PVC system polipropylenowy zapewnia bezproblemowy przepływ ścieków o temperaturze stałej do 95°C a chwilowej nawet 100°C.

Zakres produktów systemu AmaxPro

Głównymi elementami instalacji kanalizacyjnej systemu AMAXPRO są kształtki oraz rury. Oferta obejmuje szeroki wybór średnic umożliwiający podłączenie poszczególnych przyborów w znormalizowanych średnicach zewnętrznych 32mm, 40mm, 50mm, 75mm, 110mm. Kształtki są wykonywane metodą wtrysku z homopolimeru polipropylenu PP-H zgodnie z polską i europejską normą PN-EN 1451-1:2018-02

Podstawowy asortyment kształtek obejmuje:

  • kolana, umożliwiające zmianę kierunku prowadzenia instalacji pod kątem 15, 30, 45, 67 i 90 stopni,
  • trójniki, umożliwiające połączenie podejść od urządzeń z różnych kierunków oraz o różnych średnicach przewodów,
  • zwężki – elementy do wykonywania połączeń przewodów o różnych średnicach,
  • czwórniki, łączące w obrębie pojedynczej kształtki możliwości połączeń oferowane przez dwa trójniki ale umieszczone na tej samej wysokości,
  • mufy przesuwne, umożliwiające łatwe wykonanie napraw lub modyfikacji na już istniejących instalacjach,
  • mufy z ogranicznikiem (złączki dwukielichowe), które dają możliwość wykonania połączenia dwóch odcinków rur bez kielicha,
  • korki, służące do zabezpieczania niewykorzystanych ale wykonanych podejść kielichowych,
  • czyszczaki, które posiadają odkręcaną pokrywę dając możliwość dostępu do wnętrza instalacji w razie takiej potrzeby.

Rury kanalizacyjne wykonywane są metodą wytłaczania zgodnie z normą PN-EN 1451-1:2018-02 (AMAX) w zakresie średnic 32mm i 40mm, oraz współwytłaczania zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2018/0516 (AMAXPRO) w średnicach 50mm, 75mm, 110mm i 160mm.