FRIASTOP P

Mufy wydłużone ze zintegrowanym zaworem odcinającym Pipelife Gas-StopTM system

Wydłużona mufa FRIALONG ze zintegrowanym Gas-StopTM Układ zabezpieczający, automatycznie odcinający strumień gazu w przypadku uszkodzenia rury np. koparką podczas prac ziemnych lub podczas przewiertu. Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza w celu optymalizacjiprzekazywania ciepła, ekstremalnie duże głębokości wsuwu, wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu jak również bardzo długie strefy zimne. Do zgrzewania bez uchwytów. Uniwersalny typ U pokrywa w optymalny sposób praktyczne wymagania co do ciśnienia i przepływu. Typ A/D, Uue i S z samoczynnym odblokowaniem.

Wróć do listy produktów Karta produktu

PE 100 SDR 11

MMaksymalne ciśnienie robocze typ U, UUE, S: 5 bar (gaz), typ A/D: 1 bar (gaz)

Indeks d Opak. Paleta D L t product.detail.attribute.bdb product.detail.attribute.vn Masa
kg/szt.
616199 32 40 1280 45 136 38 35 mbar - 5 bar 16 - 38 0,140
616201 50 20 640 68 175 54 35 mbar - 5 bar 38 - 91 0,350
616203 63 12 384 82 197 59 35 mbar - 5 bar 58 - 140 0,560
616200 32 40 1280 45 136 38 35 mbar - 5 bar 16 - 38 0,140
616202 50 20 640 68 175 54 35 mbar - 5 bar 38 - 91 0,350
616204 63 12 384 82 197 59 35 mbar - 5 bar 58 - 140 0,560
616205 32 40 1280 45 136 38 25 mbar - 1 bar 10 - 14 0,140
616207 50 20 640 68 175 54 25 mbar - 1 bar 25 - 36 0,350
616209 63 12 384 82 197 59 25 mbar - 1 bar 40 - 55 0,560
616339 32 40 1280 45 136 38 200 mbar - 5 bar 36 - 80 0,140
616340 50 20 640 68 175 54 200 mbar - 5 bar 110 - 240 0,350
616341 63 12 384 82 197 59 200 mbar - 5 bar 180 - 400 0,560
617353 32 40 1280 45 136 38 200 mbar - 5 bar 36 - 80 0,140
617354 63 12 384 82 197 59 200 mbar - 5 bar 180 - 400 0,560

pmin – pmax: min. – max. cisnienie robocze, wejsciowe ciśnienie Pipelife Gas-StopTM.

VN: przepływ nominalny w m³/h for pmin – pmax, w odniesieniu do gazu ziemnego (d = 0.6 w warunkach standardowych 1013.25 mbar, 0°C)

The Uniwersalny typ U pokrywa w optymalny sposób praktyczne wymagania, co do zakresu ciśnienia roboczego i wymaganego przepływu.

Typ U jest dostepny bez samoczynnego otwarcia , lub jako typ UUE z samoczynnym otwarciem.

Specjalny typ S został zaprojektowany dla dużych zakresów przepływów nominalnych i jest przystosowany do wydajności przepływu typowych urządzeń do regulacji przepływu.

Typy A/D, UUE, S: FRIASTOPP-Pipelife Gas-StopTM z samoczynnym układem otwierający

Nadmiar objętości przepływu:

A/D: 30 l/h przy 100 mbar

UUE i S: 30 l/h przy 1 bar.

Typy U, S: FRIASTOPP-Pipelife Gas-StopTM bez samoczynnego układu otwierającego

Wskaźnik wycieku 3.0 l/h.

Inne typy na zapytanie.

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 - 17.6. Minimalna grubość ścianki s min ≥ 3 mm. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr

FRIALONG = DV-8601AU2248.

Pipelife Gas-StopTM zgodnie z DVGW G 5305-2 (01.10.2013) = DG-4360BP0060.

Zakres zastosowania

Mufy FRIASTOPP mają zastosowanie w gazociągach, zgodnie z wytycznymi DVGW G459-1 załącznik (12/03) przy dopuszczalnym ciśnieniu roboczym w przedziale od 25 mbar-5bar.

Mufy FRIASTOPP posiadają zintegrowany zawór, automatycznie odcinający przepływ gazu w przypadku uszkodzenia rury np. koparką podczas prac ziemnych lub podczas przewiertu

FRIASTOPP najlepiej jest zamontować na odcinku pomiędzy siecią a przyłączem, bezpośrednio za zaworem do nawiercania pod ciśnieniem.

Wybór typu systemu Pipelife Gas-Stop™ jest uzależniony od minimalnego ciśnienia roboczego w sieci oraz wymaganego natężenia przepływu.

Uniwersalny typ U pokrywa w optymalny sposób praktyczne wymagania, co do zakresu ciśnienia roboczego i wymaganego przepływu. Typ U nie posiada mechanizmu samoczynnego otwarcia, w przeciwieństwie do typu UUE, z otworem przelewowym.

Funkcjonalność

(patrz również ulotka informacyjna „Pipelife Gas-Stop™” Pipelife Austria GmbH & Co KG, http://www.pipelife-gasstop.com).

Mufy FRIASTOPP automatycznie odcinają strumień gazu przy określonym poziomie przepływu gazu, który występuje zazwyczaj w przypadku uszkodzenia rury. Przepływ gazu jest odcinany natychmiastowo i całkowicie. Typy A/D, UUE i S są wyposażone w układ samoczynnego otwarcia. Poprzez otwór przelewowy następuję wzrost ciśnienia w nienaruszonym odcinku gazociągu, co powoduje ponowne otwarcie układu zabezpieczającego.

Typy A/D, UUE i S: Pipelife Gas-Stop™ z samoczynnym otwarciem:

przy maksymalnej wartości przepływu ponad 30 l/h zgodnie z DVGW-G459-1-B wymagane są dodatkowe pasywne środki bezpieczeństwa.

Typy U i S nie posiadają samoczynnego otwarcia i jest ponownie otwierany przez podanie przeciwciśnienia (ok. ciśnienia w sieci).Do tego celu niewymagane jest bezpośrednie dojście.

Instrukcja montażu

Mufy FRIASTOPP muszą być użytkowane zgodnie z instrukcją montażu i obsługi która jest dołączona do każdego FRIASTOPP.

Zastosowanie muf FRIASTOPP w sieci gazowej jest dozwolone tylko dla ciśnienia do 10 bar i w zależności od tego czy system Gas-Stop™ jest otwarty czy zamknięty. Ciśnienie, dla jakiego jest przeznaczony dany typ złączki można odczytać z tabliczki znamionowej:

fioletowa tabliczka (Typ U) od 35 mbar do 5 bar

niebieska tabliczka (Typ A/D) od 25 mbar do 1 bar

czerwona tabliczka (Typ S) od 200 mbar do 5 bar.

Zastosowanie tego produktu powinno być zaznaczone na głównym zaworze odcinającym dopływ gazu do budynku (odpowiednia etykieta lub karta identyfikacyjna dołączona do produktu).

Zgrzewanie z zastosowaniem muf FRIASTOPP za pomocą zgrzewarek FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Złączkę należy przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (Zobacz “Instrukcje montażu” dla “Kształtek systemu FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d225”), tj. usunąć warstwę utlenioną oraz oczyścić powierzchnię przeznaczoną do zgrzewania..

Zalety stosowania muf FRIASTOPP:

Fabrycznie zmontowane połączenie mufy wydłużonej i systemu Pipelife Gas-Stop™

Redukcja stref zimnych dzięki zintegrowanemu systemowi Pipelife Gas-StopTMbardziej skompensowane w porównaniu ze standardowymi mufam

Każdy komponent muf FRIASTOPP jest fabrycznie zmontowany i podlega kontroli działania

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza oraz szerokie strefy zgrzewu zapewniają bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

Złączka może być zamontowana w dowolnej pozycji

Każda mufa FRIASTOPP jest oznaczona własnym numerem seryjnymP>

Etykieta z oznaczeniem typu jest klejąca i może być umieszczana bezpośrednio np. w dzienniku budowy

System Pipelife Gas-Stop™:

Zapewnia małe straty ciśnienia

Jest wysoce odporny na zanieczyszczenia w płynącym gazie

Jest wykonany z tworzywa, a zatem odporny na korozję i ma długą żywotność

Wypróbowany i przetestowany przez miliony użytkowników przez ponad dwadzieścia lat

Przydatny przy wzroście ciśnienia roboczego w sieci

Poddawany 100% testowi funkcjonalności

Uniwersalny typ U: różnorodność zastosowań, proste przechowywanie, nie ma niebezpieczeństwa pomyłki, niskie koszty szkolenia instalatorów

Nieskomplikowane użytkowanie

Specjalny Typ S:

Odpowiedni dla dużych zakresów przepływów nominalnych

Do optymalnego wymiarowania połączeń rurowych

Nominalne natężenia przepływu odpowiadają wymogom typowych urządzeń do regulacji przepływu.