Zalety podciśnieniowego odwadniania dachów
Sorry, your browser does not support inline SVG.

Systemy podciśnieniowego odwadniania dachów są znane i stosowane w Polsce od ponad 20 lat. Wykorzystują one niestosowaną w innych systemach kanalizacyjnych zasadę przepływu ścieków pełnym przekrojem rur tworzywowych, z których wykonuje się taką instalację.

Zasady działania systemów Podciśnieniowych

Specjalnie ukształtowana instalacja pracuje przy obciążeniu obliczeniowym w całkowitym zalaniu i z dużymi prędkościami przepływu co daje niezaprzeczalną zaletę wykonywania instalacji ze znacząco mniejszych średnic niż kanalizację konwencjonalną. Daje to nie tylko gwarancję mniejszego kosztu takiej instalacji ale również lepsze wykorzystanie przestrzeni wewnątrz budynków. Systemy podciśnieniowe są wykorzystywane najpełniej w sytuacji dachów rozległych, budowanych na skraju sieci kanalizacyjnych. Można w takiej sytuacji przetransportować wodę deszczową pod stropem obiektu bez konieczności wykonywania kosztownych i kłopotliwych prac ziemnych, z zachowaniem minimalnego zagłębienia sieci odbiorczej. Znacząca wydajność instalacji pozwala na podłączanie dużej powierzchni dachów do jednego pionu (nawet do około 5000 m2 ).

Rury tworzywowe z HDPE w podciśnieniowym odwodnieniu dachów.

Rury wykorzystywane do budowy takich instalacji mają gładkie powierzchnie wewnętrzne co sprzyja uzyskiwaniu wysokich prędkości przepływu. Przy kalkulowaniu średnic instalacji przyjmuje się minimalną prędkość przepływu 0,8 m/s co gwarantuje podczas deszczu normatywnego samoczyszczenie instalacji z materiału mineralnego bądź biologicznego, które dostały się do instalacji w porze suchej. Instalacje wraz z systemem zawieszeń i mocowań są lekkie w porównaniu z innymi systemami co ma duże znaczenie przy konieczności podwieszania ich pod stropami coraz bardziej ekonomicznych konstrukcji dachowych. Prawdą jest, że rury z tworzyw sztucznych nie mają dobrych własności izolujących hałas powstający przy przepływie ścieków, ale w sytuacjach wymagających wytłumienia można zastosować specjalne maty tłumiące niwelujące ten mankament. W obiektach, gdzie systemy podciśnieniowe stosuje się najczęściej (hale przemysłowe) nie ma tego problemu wobec stosunkowo wysokich dopuszczalnych norm hałasu. Również ich palność da się wyeliminować poprzez stosowanie kołnierzy ogniowych oferowanych przez specjalistyczne firmy.

System rur i kształtek: przewodność cieplna, promieniowanie ultrafioletowe i możliwość recyklingu

Zaletą stosowanych rur i kształtek z HDPE jest niska przewodność cieplna co w większości wypadków nie wymaga stosowania instalacji termicznych czy przeciwroszeniowych. Wieloletnią odporność polietylenu na działanie promieniowania słonecznego (promieniowanie ultrafioletowe) zapewnia dodatek 2% sadzy do materiału, z którego wykonuje się rury, wpusty i kształtki. W dzisiejszych czasach warto też wspomnieć o możliwości pełnego wykorzystania do recyklingu materiału HDPE np. w wypadku rozbudowy i konieczności wymiany instalacji na bardziej wydajną.

Prowadzenie instalacji Podciśnieniowego odwadniania dachów w trudnych warunkach konstrukcyjnych

Instalacje odwodnienia dachów wykonane w technologii Aliaxis dają duże możliwości wykorzystania kubatury obiektów (poprzez brak konieczności prowadzenia rur ze spadkiem można je ukryć pomiędzy elementami konstrukcyjnymi), a także dużą elastyczność w omijaniu potencjalnych kolizji z instalacjami wentylacji czy elektrycznych.

Wpusty systemu Akasison

Specjalnie opracowane wpusty pracujące w systemie podciśnieniowym dają wysoką gwarancję szczelnego połączenia ze stosowanym materiałem pokrywczym a także umożliwiają stosowanie ich na dachach odwróconych mokrych, żwirowych bądź „zielonych”. Dla każdego rodzaju dachu i rodzaju pokrycia wodoodpornego przygotowane są dedykowane typy wpustów wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym.

Podłączenie podciśnieniowego odwadniania dachów do systemów grawitacyjnych

Jednym z niewielu mankamentów takich instalacji jest konieczność zachowania przepływu podciśnieniowego na całej długości projektowanej instalacji. Oznacza to, że nie można dowolnie łączyć spływu podciśnieniowego z grawitacyjnym. Z chwilą podłączenia wpustów konwencjonalnych dalsza część instalacji musi być prowadzona zgodnie z zasadami spływu grawitacyjnego (duże średnice oraz minimalne spadki).

Sposób montażu systemu podciśnieniowego odwadniania dachów

Sposób łączenia rur i kształtek poprzez zgrzewanie daje gwarancję ciągłości materiałowej a więc szczelności na niemal całej długości instalacji. Z uwagi na konieczność skompensowania ewentualnych wydłużeń instalacji na pionach (gdzie z reguły nie stosuje się tzw. mocowania sztywnego) stosuje się specjalne kielichy kompensacyjne z wysokiej jakości uszczelkami pozwalającym na wykonywanie ruchów termicznych bez utraty szczelności.

Wsparcie technicznie dla projektantów

Dużym ułatwieniem dla projektujących jest gwarantowana przez producenta bezpośrednia współpraca ze specjalistami kalkulującymi te instalacje, którzy znając dogłębnie system pomagają w najbardziej ekonomicznym i efektywnym wykorzystaniu właściwości systemu. Dostawca systemu oferuje również stosowne gwarancje prawidłowego funkcjonowania systemu a także praktyczną pomoc przy rozwiązywaniu problemów wynikłych podczas realizacji odwadnianych obiektów oraz szkolenie wykonawców instalacji. Dla firm rozpoczynających stosowanie systemu podciśnieniowego z rur HDPE gwarantuje również wypożyczenie specjalistycznych narzędzi niezbędnych do budowania systemu.

Reasumując, system podciśnieniowego odwadniania dachów wykonywany z polietylenu wysokiej gęstości posiada wiele zalet i przewag nad systemem grawitacyjnym. Kiedy i jak warto go stosować podpowiedzą menedżerowie handlowi a także doradcy techniczni Aliaxis.

Skontaktuj się z autorem

Krzysztof Musiał
Menedżer ds. Wsparcia Technicznego
+48 601 553 640
kmusial@aliaxis.com
Krzysztof Musiał

Do pobrania