icona del tool per il dimensionamento  di una valvola di regolazione Aliaxis Italia

Obliczanie natężenia przepływu w oparciu o rozmiar zaworu W oparciu o warunki robocze procesu, narzędzie to umożliwia obliczenie natężenia przepływu płynu, który może przepływać wewnątrz zastosowanego zaworu. Po wprowadzeniu wybranego typu zaworu, ciśnienia wlotowego i wylotowego oraz właściwości płynu jako danych wejściowych, narzędzie wyświetla wykres charakterystyki. W ten sposób możliwe jest określenie zakresu natężenia przepływu, w którym zaleca się pracę w zależności od stopnia otwarcia zaworu. Aby uzyskać optymalną regulację, zaleca się zwymiarowanie zaworu w taki sposób, aby natężenie przepływu mieściło się w środkowym obszarze krzywych.

Jeśli medium jest woda, rozważ 1000 kg/m3

Dane i informacje zawarte w niniejszym przewodniku nie stanowią wyraźnej ani dorozumianej gwarancji.