icona per il tool di calcolo del coefficiente di flusso Aliaxis Italia

Ten kalkulator mierzy współczynnik przepływu zaworu, znając jego natężenie przepływu, różnicę między ciśnieniem wylotowym i wlotowym oraz ciężar właściwy płynu w porównaniu do wody o temperaturze 15°C.

Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.