icona del tool di calcolo del rapporto diametro portata velocità Aliaxis Italia

To narzędzie obliczeniowe mierzy średnicę wewnętrzną rury, natężenie przepływu lub prędkość. Wprowadzenie dwóch z trzech wymaganych parametrów powoduje automatyczne obliczenie trzeciego.

Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.