icona del tool di calcolo della distanza fra supporti Aliaxis Italia

Dzięki temu narzędziu obliczeniowemu możliwe jest określenie minimalnej odległości między podporami rury zgodnie z charakterystyką samej rury, temperaturą i przepływającą w niej cieczą.


Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.