icona del tool di calcolo della dilatazione termica Aliaxis Italia

Ze względu na zmiany temperatury w systemie, rury mogą się rozszerzać i kurczyć. Aby zapobiec zerwaniu elementów złącznych, zwykle stosuje się kompensatory, pierścienie rozprężne lub zmiany kierunku. To narzędzie pozwala nam obliczyć odpowiednie parametry, aby zapobiec potencjalnemu rozszerzaniu się lub kurczeniu naszych systemów.Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.