icona del tool di calcolo delle perdite di carico Aliaxis Italia

Za pomocą tego narzędzia obliczeniowego można obliczyć całkowite straty ciśnienia w systemie, tj. rozproszone i lokalne spadki ciśnienia.
Rozproszone spadki ciśnienia występują, gdy strata energii jest generowana przez tarcie powierzchniowe powstające między płynem a ściankami rury. Z kolei w przypadku wycieków punktowych strata energii jest generowana przez tarcie kształtowe, spowodowane zmianą kierunku przepływu płynu w obecności zaworów lub złączek.

info-table

Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.