icona del tool di calcolo della potenza assorbita da una pompa Aliaxis Italia

Za pomocą tego narzędzia obliczeniowego można obliczyć moc pochłanianą przez pompę, znając charakterystykę rury i cieczy, ciśnienia i spadku ciśnienia. Wartości niektórych parametrów, takich jak wydajność pompy, gęstość cieczy i chropowatość rury są już sugerowane, ponieważ są one bardzo powszechne, ale oczywiście można je modyfikować w przypadku różnych warunków pracy.

Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.