icona per il tool di calcolo del colpo di ariete Aliaxis Italia

Uderzenie wodne to przejściowy wzrost ciśnienia, gdy przepływ gwałtownie się zatrzymuje lub rozpoczyna. Narzędzie to oblicza maksymalne ciśnienie na podstawie charakterystyki rury, czasu zamknięcia zaworu, prędkości cieczy i ciśnienia wlotowego.

Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.