Kalkulator przedstawia najważniejsze parametry spawania gorącym gazem


Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.