Ten kalkulator podaje najważniejsze parametry spawania doczołowego.

Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.