icona del tool di calcolo del rapporto pressione temperatura Aliaxis Italia

Narzędzie to przedstawia zależność między ciśnieniem nominalnym a temperaturą w oparciu o rodzaj użytego materiału i SDR. Uzyskany wykres został obliczony z uwzględnieniem 25-letniego okresu eksploatacji.

Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.