icona del tool di calcolo della pressione differenziale Aliaxis Italia

To narzędzie obliczeniowe pozwala zmierzyć różnicę ciśnień na zaworze, znając współczynnik przepływu, natężenie przepływu i ciężar właściwy cieczy w porównaniu z wodą o temperaturze 15°C.

Dane i informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej.