MV

Zaślepki

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalizacji przekazywania ciepła, duże głębokości wsuwu, wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu, jak również zapobiegająca wypływaniu stopionego materiału zimna strefa na brzegu zaślepki. Możliwość zgrzewania bez stosowania uchwytów trzymających rury.

Wróć do listy produktów Karta produktu

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda) / 10 bar (gaz)

Indeks d Opak. Paleta D L t h B Masa
kg/szt.
612025 20 50 2500 31 62 41 22 46 0,035
612026 25 50 2500 35 65 41 22 51 0,040
612027 32 60 1920 44 70 44 24 61 0,060
612028 40 50 1600 55 75 49 28 70 0,090
612029 50 30 960 67 80 55 30 80 0,125
612030 63 20 640 84 88 63 31 96 0,210
612031 75 20 640 99 99 70 31 110 0,320
612032 90 16 288 118 114 79 40 130 0,500
612033 110 12 216 143 125 82 34 153 0,825
612034 125 8 144 163 135 87 42 168 1,160
612035 160 10 60 208 160 98 54 210 2,240
616183 180 6 48 224 157 100 46,5 225,5 2,180
616184 200 4 32 250,6 167 103 48 253 3,000
616185 225 4 32 279 184 114 48 281,6 3,970

FRIALEN safety fittings can be fused to pipes SDR11 - SDR 17.6. Minimum wall thickness s min ≥ 3 mm. Other SDR-stages on request. Please observe the marking directly at the product, which is mandatory. DVGW-Registration Nos. DV-8601AU2248 and DV-8606AU2249

Zakres zastosowania

Zaślepki MV FRIALEN są używane do zamykania końców rur PE-HD.

Zalecane również, jako zaślepki (d 32 i d 40) zabezpieczające króciec z frezem w obejmach siodłowych z nawiertką DAA i DAP dla średnicy d 63 włącznie.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie końców rur oraz króćców w obejmach siodłowych FRIALEN przy użyciu zaślepek MV FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Końce rur przeznaczone do zgrzewania powinny być odpowiednio przygotowane zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu kształtek FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d 225”). Przygotowanie do zgrzewania obejmuje usunięcie warstwy utlenionej i oczyszczenie końców rur. Za zgrzanymi kształtkami i armaturą zaleca się montaż dodatkowego kawałka rury o długości 20-60 cm, odpowiednio do średnicy, by w przyszłości można było przedłużyć rurociąg.

Zalety stosowania zaślepek MV:

Duże głębokości wsuwu dla dobrego podtrzymania rury (przeznaczone do montażu bez uchwytów)

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Doskonała stabilność dzięki dużej grubości ścianek

Strefy zimne na brzegach i w środkowej części złączki

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza zapewnia bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury

Wąska szczelina poobwodowa dla uzyskania optymalnego docisku w strefie zgrzewania.

Bezpiecznie osadzone kontakty sztyftowe

Wypływki kontrolne dla wizualnej kontroli zgrzewu

Trwałe oznaczenie partii

Pakowane oddzielnie dla ochrony przed zanieczyszczeniami.P>

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)