TFL

Trójniki z kołnierzem

Zwarta kształtka z PE-HD. Zmontowana fabrycznie kombinacja, składająca się z trójnika FRIALEN®, redukcji i połączenia kołnierzowego (kołnierz stały) EFL. Trójnik z niezatopionymi w tworzywie spiralami grzewczymi do optymalnego przekazywania ciepła. Duże głębokości wsuwu, wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu jak również zapobiegające wypływaniu stopionego materiału zimne strefy na brzegach i w środku. Możliwość zgrzewania bez stosowania uchwytów trzymających rury. Brak wewnętrznej wypływki na zgrzeinie redukcji.Zaleca się stosowanie uszczelek GST. Należy przestrzegać momentów dokręcania podanych przez producenta uszczelki.

Konieczne jest zastosowanie dodatkowych podkładek.

Wróć do listy produktów Karta produktu

Trójniki z kołnierzem

Indeks d/DN Opak. Paleta D L t z z1 dk
Ø k
H Masa
kg/szt.
615590 110/80 4 32 204 355 87 190 42 17 160 316 4,920
615591 125/80 3 24 204 384 87 190 45 17 160 343 5,480
615592 160/80 2 16 204 430 96 210 50 17 160 390 8,050
615910 180/80 1 8 204 480 103 210 - 17 160 416 10,000

Trójniki z kołnierzem

Indeks d/DN Opak. Paleta D L t z dk
Ø k
H Masa
kg/szt.
616031 225/80 2 4 204 580 118 210 17 160 465 15,420

Zakres zastosowania

Trójnik kołnierzowy FLT systemu FRIALEN ma zastososowanie jako adapter przejściowy na rurę lub zawór wykonany z metalu. Głównym obszarem zastosowania trójnika kołnierzowego systemu FRIALEN jest połączenie z hydrantem. W przypadku odgałęzienia DN 80 możliwe jest bezpośrenie połączenie kołnierzowe z zaworem odcinającym. Połączenie z innymi średnicami nominalnymi za pomocą trójnika T1)w kombinacji z redukcją kołnierzową FLR lub odpowiednio z połączeniem stałokołnierzowym EFL2) jeżeli średnice nominalne są odpowiednie.

Instrukcja montażu

Montaż trójnika z kołnierzem tylko w stanie bezciśnieniowym. Należy przestrzegać instrukcji montażu systemu FRIALEN w zakresie przygotowania końców trójnika przeznaczonych do zgrzewania z rurą PE-HD (zaznaczenie głębokości wsuwu, usunięcie warstwy utlenionej, oczyszczenie, etc.).

Wymiary kołnierza odpowiadają wymogom PN EN 1092-1.

Konieczne jest zastosowanie podkładek.

Można używać wszystkich dostępnych w handlu uszczelek profilowych i płaskich. Polecamy G-St. Należy przestrzegać instrukcji producentów uszczelek odnośnie momentów dokręcania śrub. Zalecamy podkładki G-S.

1) patrz karta katalogowa nr 10

2) patrz karta katalogowa nr 46

Zalety stosowania trójnika z kołnierzem FLT:

Zwarta konstrukcja z PE-HD do bezpośredniego łączenia z zaworem kołnierzowym lub hydrantem

Fabrycznie zmontowana kombinacja składająca się z trójnika, redukcji i połączenia kołnierzowego (kołnierz stały)

Opcjonalna pozycja montażowa (pionowa lub pozioma)

Brak wewnętrznej wypływki na zgrzewie redukcji

Nie występuje zjawisko tzw ”zimnego płynięcia” dzięki odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji kołnierza

Nieduże wymiary pod względem wysokości i długości

Szczególnie ekonomicznie rozwiązanie

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza zapewnia bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury, duże głebokości wsuwu, szerokie strefy zgrzewu oraz strefy zimne na brzegach i w środkowej części złączki zapobiegają zjawisku płynięcia polietylenu

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)