DAA TL

Siodło do nawiercania pod ciśnieniem Top-Loading z wydłużonym przyłączem

Pasują do wszystkich średnic rur w podanym zakresie. Mocowane przy użyciu urządzenia dociskowego FRIATOP (patrz FRIATOOLS nr katalog. 613350).

Szczelne i bezwiórowe nawiercanie rurociągów pod ciśnieniem do 10 bar (gaz) lub 16 bar (woda).

Zintegrowany nawiertak z górnym oraz dolnym ogranicznikiem prowadzony w metalowej tulejce. Niezatopiony w tworzywie element grzewczy w celu optymalizacji przekazywania ciepła.

Korek zaślepiający z wewnętrznie obwodowo uszczelniającym o-ringiem. Możliwe zaślepienie elektrooporowe (d3 50 = K). Możliwa próba szczelności przed nawierceniem.

Adaptor do prób szczelności i klucz do nawiercania (patrz FRIATOOLS). Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania.

Inne wymiary odejścia przy zastosowaniu redukcji elektrooporowej MR

Wróć do listy produktów Karta produktu

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)

Indeks d1 d2 Opak. Paleta d3 L t1 t2 z B Nawierc.
Ø da
Masa
kg/szt.
615339 250-315 (- 400) 63 4 72 50 167 58 118 180 195 30 1,360

Siodła do nawiercania pod ciśnieniem DAA-TL oraz DAA-TL/RE mogą być zgrzewane z rurami SDR 11 do 17.6.

Inne wymiary odejść poprzez zastosowanie redukcji elektrooporowej MR

Rejestracja DVGW nr: DV-8606AU 2249 i DV-8611AU 2250

Zakres zastosowania

Siodła do nawiercania pod ciśnieniem DAA-TL oraz DAA-TL/RE są używane jako odejścia zarówno w rurociągach bezciśnieniowych jak i pod ciśnieniem, do różnorodnych rozwiązań dla wszystkich średnic w podanym zakresie.

Króciec odejścia przstosowany do montażu czujników przepływu gazu. Wymiary na zapytanie.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie rur przesyłowych oraz przyłączy domowych z PE-HD z zastosowaniem obejm do nawiercanie pod ciśnieniem DAA TL systemu FRIALEN, gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Siodło, rurę i odejście należy wcześniej przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (Zobacz “Instrukcje montażu dla złączek systemu FRIALEN do przyłączy domowych i rur przesyłowych do d 225” oraz “Instrukcje montażu kształtek FRIALEN przeznaczonych do dużych średnic rur oraz układania rur metodą reliningu”) Przygotowanie do zgrzewania obejmuje usunięcie warstwy utlenionej ze stref zgrzewu i

oczyszczenie części stykowej rury. Siodło należy montować na rurze przy użyciu urządzenia dociskowego FRIATOP.

Zalety stosowania siodeł do nawiercania pod ciśnieniem-DAA-TL i DAA-TL/RE:

Zwarta konstrukcja

Bezpieczny i niezawodny montaż siodła przy użyciu urządzenia dociskowego FRIATOP

Siodło stanowi jednolitą całość bez luźnych części

Możliwa próba szczelności przed nawierceniem

Bezwiórowe nawiercanie rurociągów

Bezwyciekowe nawiercanie pod ciśnieniem

Bezwysiłkowe nawiercanie

Bezpieczne dopasowanie rury w obszarze nawiercania

Nawiertak prowadzony w metalicznej tuleji z gwintem

Nawiertak z górnym i dolnym ogranicznikiem

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Dostęp do trzpienia można zabezpieczyć przy użyciu zaślepki już po nawierceniu

Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

Akcesoria