ASA VL

Siodła kanalizacyjne Vacuum-Loading

Do łączenia dużych odejść na głównych rurociągach PE-HD z mniejszym nakładem pracy i robót ziemnych oraz bez przerywania eksploatacji rurociągu. Siodła PE-HD z niezatopioną w tworzywie spiralą grzewczą, w celu optymalizacji przekazywania ciepła. Bose odejście d 225 do montażu z mufami AM lub mufami przejściowymi AMKG d225 na PVC/PP DN 200. Innowacyjny próżniowy system montażu dla bezpiecznego niwelowania zowalizowanych i odkształconych rur, który daje dodatkową możliwość przeprowadzenia próby szczelności przed przewierceniem.

Wróć do listy produktów Karta produktu

Haupttabelle

PE 100

Maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bar (kanalizacja)

Indeks d1 d2 Opak. Paleta t s H1 H2 B1 B2 Masa
kg/szt.
682640 355 225 1 4 144 13,4 322 152 425 359 3,080
682641 450 225 1 6 144 13,4 287 117 425 376 2,900
682642 560 225 1 6 144 13,4 277 107 425 412 3,065
682643 630 225 1 6 144 13,4 263 96 425 416 3,080

Systemy rur kanalizacyjnych są dobrami o wysokiej wartości, które muszą być utrzymywane przez długi czas. Rosnące wymagania stawiane publicznym sieciom kanalizacyjnym wymagają zastosowania materiałów, które spełniają te kryteria. Rury kanalizacyjne HDPE są od wielu lat szczelnie łączone za pomocą systemu kanalizacyjnego FRIAFIT HDPE, zabezpieczone przed tarciem i na wrastające korzenie.

Zakres zastosowania

Duże przyłącza d225 do tej pory były wykonywane za pomocą kształtek doczołowych, które były łączone z systemem rur za pomocą muf elektrooporowych. Podłączenie do kanalizacji domowej jest możliwe tylko wtedy, gdy system rur kanalizacyjnych zostanie rozdzielony, co jest czasochłonne. Siodło kanalizacyjne ASA-VL umożliwia teraz bezpośrednie podłączenie bez przerywania pracy - ekonomicznie, łatwo i niezawodnie.

FRIAFIT siodło kanalizacyjne ASA-VL z próżniowym systemem montażu:

Z optymalizowana i dostosowana do miejsca budowy metoda montażu siodeł kanalizacyjnych. Wymagana siła docisku potrzebna do wykonania prawidłowego zgrzewu elektrooporowego, jest wytwarzana poprzez próżnię. Wymaga to tylko kompresora i systemu VACUSET na placu budowy. Owalizacja i odkształcenie rur, które powszechnie występują na placach budów są zniwelowana poprzez podciśnieniową metodę docisku.

Twoja korzyść - łatwy montaż!

Siodła kanalizacyjne ASA-VL umożliwiają tworzenie dużych odgałęzień na głównych rurociągach przy mniejszym nakładzie pracy, minimalnych pracach ziemnych, a przede wszystkim bez przerywania pracy rurociągu.

Siodło może być zamontowane w każdej pozycji na rurze. Dzięki specjalnej opracowanej metodzie dociskania , wymagany jest jedynie dostęp do obszaru na którym będzie zamontowane siodło. W szczególności w przypadku połączeń z istniejącymi rurociągami, naruszenie podłoża w strefie rurociągu jest konieczne tylko w niezbędnym zakresie.

Twoja korzyść: Niewielki nakład czasu!

Uruchomienie jest możliwe po wykonaniu zaledwie kilku czynność. Krótkie czasy montażu, zgrzewania i chłodzenia oraz szybka możliwość przewiercenia pozwalają na wykonanie odgałęzienia w całości w krótkim czasie

NOWOŚĆ! Overall dimension processing

Przy montażu ASA-VL należy stosować dodatkowo do urządzenia dociskowego VACUSET XL pomoc montażową ASA-VL . Należy zapoznać się z instrukcją montażu FRIAFIT.

Zalety stosowania siodeł kanalizacyjnych ASA-VL

Innowacyjny próżniowy system dociskania dla bezpiecznego połączenia dużych owalności rur.

Łatwa kontrola prawidłowego docisku podczas procesu zgrzewania poprzez odczyt z manometru

Zgrzewanie uwzględniające temperaturę otoczenia (kompensacja temperatury)

Łatwe nawiercanie za pomocą FWAB ASA dla optymalnej wydajności hydraulicznej

równe przejście w przypadku zastosowania rur SDR 17/17,6, brak niedrożności odpływu

Ekonomiczne wykonanie przyłączy domowych, szczególnie w obszarach o dużej gęstości zabudowy

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalnego przekazywania ciepła

Akcesoria