ASA UNI

Siodła kanalizacyjne ASA UNI SDR 17

Siodła służące do wykonywania odejść na ciśnieniowych i bezciśnieniowych rurociągach PE. Zwarta konstrukcja składająca się z siodła z PE-HD z niezatopionym w tworzywie elementem grzewczym, w celu optymalnego przekazywania ciepła oraz króćca przyłączeniowego do montażu przy użyciu muf FRIALEN-MB/UB. Dopasowane do wszystkich średnic rur w podanym zakresie

Montowane za pomocą urządzenia dociskowego UNITOP (nr katal. 613385) i adaptor przejściowy (nr katal.. 613839). Nawiercanie rurociągu bezciśnieniowego za pomocą FWAB XL 160 (patrz FRIATOOLS nr katal.. 613838) dla ASA UNI.

Wypływki kontrolne dla wizualnej kontroli zgrzewu.

Wróć do listy produktów Karta produktu BIM

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bar (kanalizacja)

Indeks d1 d2 Opak. Paleta Masa
kg/szt.
682639 630-900 160 5 40 1,650

Systemy rur kanalizacyjnych są dobrami o wysokiej wartości, które muszą być utrzymywane przez długi czas. Rosnące wymagania stawiane publicznym sieciom kanalizacyjnym wymagają zastosowania materiałów, które spełniają te kryteria. Rury kanalizacyjne HDPE są od wielu lat szczelnie łączone za pomocą systemu kanalizacyjnego FRIAFIT HDPE, zabezpieczone przed tarciem i na wrastające korzenie

Zakres zastosowania

Siodła SA-UNI umożliwiają wygodne wykonanie przyłączy lub odpowietrzenia, zastępując tym samym kosztowne wykorzystanie trójników. Przyłączenie odejścia siodła do sieci przy użyciu muf FRIALEN MB lub UB.

Instrukcja montażu

Montaż siodła za pomocą urządzenia dociskowego UNITOP (patrz w sekcji FRIATOOLS). Urządzenie dociskowe UNITOP jest uniwersalnym narzędziem do montażu wszystkich dostępnych średnic siodeł SA-UNI. Należy się dokładnie zapoznać z instrukcją montażu i obsługi urządzenia UNITOP.

Zgrzewanie rur przesyłowych oraz przyłączy domowych z PE-HD z zastosowaniem obejm siodłowych SA UNI systemu FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe

Siodło i odejście należy wcześniej przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz instrukcje montażu dla złączek FRIALEN-XL). Należy również usunąć ze stref zgrzewu warstwę utlenioną i oczyścić część stykową rury.

Nawiercanie rurociągu bezciśnieniowego za pomocą

urządzenia FWAB XL. Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń FWAB XL/ FWAB ASA. Zgrzewanie i nawiercanie rurociągów ciśnieniowych możliwe przy wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia do nawiercania. Należy się kontaktować z naszym działem technicznym.

Zalety stosowania

siodeł SA-UNI:

Zwarta konstrukcja

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalnego przekazywania ciepła

Minimalna siła potrzebna do nawiercania

Równomierne bezwiórowe nawiercanie, aż do uzyskania maksymalnego przepływu

Bezwyciekowe nawiercanie możliwe dzięki elementowi odcinającemu

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

Możliwość wykonania próby ciśnienia przed nawierceniem rury za pomocą adaptera testowego (FWDPA SA)

Bezpiecznie osadzone kontakty sztyftowe

Łatwy i bezpieczny montaż za pomocą urządzenia dociskowego UNITOP

Wypływki kontrolne dla wizualnej kontroli zgrzewu

Trwałe oznaczenie partii

Pakowane oddzielnie dla ochrony przed zanieczyszczeniami

Akcesoria