Y SDR 11

Rozgałęźniki Y elektrooporwy

Rozgałęźnik rurowy Y o zwartej, kompaktowej konstrukcji, z 3 zintegrowanymi końcówkami mufowymi do zgrzewannia elektrooporowego. Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza w celu optymalizacji przekazywania ciepła.

SKZ oznaczenie A 500 (SKZ HR 3.26)

Wróć do listy produktów Karta produktu

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)

Indeks d Opak. Paleta L t1 t2 B Masa
kg/szt.
640034 32-32-40 28 504 205 50 56 92 0,230
640036 40-40-50 18 324 219 56 60 115 0,340

Rozgałęźnik Y może być zgzrewany z rurami wykonanymi z PE 100, PE 100 Plus Geo CR odpowiednio PE 100-RC w zakresie SDR 11 do 17.6.

SKZ oznaczenie A 500 (SKZ HR 3.26)

Zakres zastosowania

Rozgałęźniki Y mają zastosowanie przy budowie pionowych gruntowych wymienników ciepła, aby móc obsługiwać dwa lub więcej obiegów za pomocą elementu odcinającego lub szybko i efektywnie stworzyć bezpośrednie połączenie z pompą ciepła. Rozgałęźniki Y mają gładki, hydraulicznie zoptymalizowany wewnętrzny kształt, zapewniający optymalne warunki przepływu.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie elektrooporowe rur przy użyciu rozgałęźnika Y systemu FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Bosy koniec rozgałęźnika YS- jak również pionowy gruntowy wymiennik ciepła- i rury łączące , są wykonane z PE 100 lub PE 100 plus Geo CR odpowiednio PE 100-RC, powinny być odpowiednio przygotowane (usunięcie warstwy utlenionej i oczyszczenie końców rur) zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu kształtek FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d 225”) i może być stosowane na przykład z kolanem W 90°.

Zalety stosowania rozgałęźnika Y:

wydłużenie mufy o 8 mm w rozgałęźniku Y dla zwiększenia bezpieczeństwa przy montażu rur w kręgach poprzez długie strefy prowadzenia i trzymywania

mniejsze zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji

skraca czas instalacji dzięki zintegrowanym mufom elektrooporowym dającym jednocześnie bezpieczeństwo całego procesu

szczelne, wytrzymałe połączenie wzdłużne

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza zapewnia bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury

doskonała stabilność dzięki dużej grubości ścianek

wypływki kontrolne dla wizualnej kontroli zgrzewu

kod kreskowy do w pełni automatycznego zgrzewania z rurami HDPE od SDR 11 do 17,6 z uwzględnieniem temperatury otoczenia (kompensacja temperatury)

elastyczne zastosowanie poprzez możliwości wyboru pomiędzy rozgałęźnikiem Y (3 x mufy elektrooporowe) lub rozgałęźnikiem YS (2 x mufa elektrooporowa, 1 x bose odejście)

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

trwałe oznaczenie partii

pakowane oddzielnie dla ochrony przed zanieczyszczeniami

bezpiecznie osadzone kontakty sztyftowe

wąskie szczeliny poobwodowe dla uzyskania optymalnego docisku w strefie zgrzewania