RSV

Obejmy zamykająco-wzmacniające

Zwarta konstrukcja składająca się z dwóch siodełek z PE-HD służąca do naprawy niewielkich uszkodzeń rur bez wycieku mediów. Z niezatopionym w tworzywie elementem grzewczym, w celu optymalnego przekazywania ciepła.

Wróć do listy produktów Karta produktu

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)

Indeks d1 d2 Opak. Paleta t H B1 B2 Masa
kg/szt.
615164 90 50 24 192 21 148 155 150 0,920
615165 110 50 16 128 21 170 178 180 1,162
615166 125 50 15 120 21 183 190 185 1,360
615168 160 50 10 80 21 218 225 195 1,670
615169 180 50 6 48 21 238 240 195 1,810
615170 200 50 5 40 21 258 250 195 1,820
615171 225 50 5 40 21 283 255 195 1,900

Złączki elektrooporowe FRIALEN mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11 do 17.6. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr: DV-8606AU2249

Zakres zastosowania

Obejmy zamykające-wzmacniające systemu FRIALEN służą do naprawy niewielkich uszkodzeń rur.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie rur przesyłowych z PE-HD z zastosowaniem obejm zamykająco-wzmacniających systemu FRIALEN za pomocą zgrzewarek FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Punkt wycieku można dodatkowo uszczelnić oddzielną zatyczką, aby uniknąć wycieku medium (≤ d2).

Powierzchnie stykowe rury oraz kształtki należy przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu” dla „Kształtek FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d 225”). Przygotowanie do zgrzewania obejmuje usunięcie warstwy utlenionej i oczyszczenie powierzchni stykowej.

Zalety stosowania obejm zamykająco-wzmacniających VVS:

Zwarta konstrukcja

Siodło PE-HD z niezatopiona w tworzywie spiralą grzewczą zapewniającą bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury

Obszar zamknięcia szczeliny odizolowany od spirali grzewczej

Wstępnie zmontowana armatura bez luźnych części

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)