DAP

Obejmy do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem równoległym do nawiertki

Do płytkiego zabudowywania w położeniu poziomym. Do bezwyciekowego i bezwiórowego nawiercania rurociągów pod ciśnieniem do 10 bar (gaz) lub do 16 bar (woda). Zintegrowany frez z górnym oraz dolnym ogranicznikiem, prowadzony w metalowej tulejce. Niezatopiony w tworzywie element grzewczy w celu optymalizacji przekazywania ciepła. Korek zaślepiający z wewnętrznie obwodowo uszczelniającym o-ringiem. Możliwe zaślepienie elektrooporowe (d3 40 = MV d 40, d3 50 = K). Możliwa próba szczelności przed nawierceniem. Adaptor do próby szczelności i klucz do nawiercania(patrz zakładka FRIATOOLS). Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania.

Wróć do listy produktów Karta produktu BIM

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)

Indeks d1 d2 Opak. Paleta d3 L t1 t2 Nawierc.
Ø da
Masa
kg/szt.
616042 63 32 16 288 40 125 50 84 21 0,630
615581 110 32 12 96 50 158 58 115 30 1,280
615606 110 50 12 96 50 158 58 115 30 1,380
615711 125 32 12 96 50 158 58 115 30 1,310
615712 125 50 12 96 50 158 58 115 30 1,360
615713 160 32 8 64 50 170 70 115 30 1,540
615714 160 50 8 64 50 170 70 115 30 1,560
615715 180 32 6 48 50 170 70 115 30 1,540
615716 180 50 6 48 50 170 70 115 30 1,560
615717 225 32 6 48 50 170 72 115 30 1,570
615718 225 50 6 48 50 170 72 115 30 1,590

Obejmy do nawiercania pod ciśnieniem FRIALEN o średnicy ≤ d 63 mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11, a o średnicy > d 63 z rurami SDR11 do SDR 17.6. Minimalna grubość ścianki smin ≥ 3 mm. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr: DV-8601AU2248 and DV-8606AU2249

Zakres zastosowania

Obejmy DAP mają zastosowanie w rurociągach PE-HD zarówno do wody jak i gazu. Obejmy te posiadają wyjątkowo długie odejście. Są szczególnie przydatne do zabudowy w uzyskaniu poziomu i pozwalają oszczędzić miejsce.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie rur przesyłowych oraz przyłączy domowych z PE-HD z zastosowaniem obejm do nawiercanie pod ciśnieniem DAP systemu FRIALEN, gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Siodło i odejście należy wcześniej przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu dla złączek elektrooporowych FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicach do d 225”). Należy usunąć ze stref zgrzewu warstwę utlenioną i oczyścić część stykową rury.

Zalety stosowania obejm do nawiercania DAP:

Ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni dzięki poziomemu montażowi. Głębokość wykopu zredukowana nawet o 10-20 cm.

Ochrona przed uszkodzeniem podczas dalszych prac w wykopie, dzięki położeniu nawiertki oraz odejścia w osi rury

Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

Ponadto, wszystkie wypróbowane i sprawdzone zalety zastosowania obejm do nawiercania pod ciśnieniem FRIALEN:

Nawiertak prowadzony w metalicznej tulei z gwintem

Bezwyciekowe nawiercanie pod ciśnieniem

Minimalna siła potrzebna do nawiercania

Pewne trzymanie przewierconego elementu rury

Solidny górny i dolny ogranicznik nawiertaka

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Zaślepienie trzpienia możliwe po nawierceniu

Bezwiórowe nawiercanie rurociągów

Możliwa próba szczelności przed nawierceniem

Akcesoria