DAP

Obejmy do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem równoległym do nawiertki

Do płytkiego zabudowywania w położeniu poziomym. Do bezwyciekowego i bezwiórowego nawiercania rurociągów pod ciśnieniem do 10 bar (gaz) lub do 16 bar (woda). Zintegrowany frez z górnym oraz dolnym ogranicznikiem, prowadzony w metalowej tulejce. Niezatopiony w tworzywie element grzewczy w celu optymalizacji przekazywania ciepła. Korek zaślepiający z wewnętrznie obwodowo uszczelniającym o-ringiem. Możliwe zaślepienie elektrooporowe (d3 40 = MV d 40, d3 50 = K). Możliwa próba szczelności przed nawierceniem. Adaptor do próby szczelności i klucz do nawiercania(patrz zakładka FRIATOOLS). Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania.

Wróć do listy produktów Karta produktu

Zakres zastosowania

Obejmy DAP mają zastosowanie w rurociągach PE-HD zarówno do wody jak i gazu. Obejmy te posiadają wyjątkowo długie odejście. Są szczególnie przydatne do zabudowy w uzyskaniu poziomu i pozwalają oszczędzić miejsce.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie rur przesyłowych oraz przyłączy domowych z PE-HD z zastosowaniem obejm do nawiercanie pod ciśnieniem DAP systemu FRIALEN, gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Siodło i odejście należy wcześniej przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu dla złączek elektrooporowych FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicach do d 225”). Należy usunąć ze stref zgrzewu warstwę utlenioną i oczyścić część stykową rury.

Zalety stosowania obejm do nawiercania DAP:

Ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni dzięki poziomemu montażowi. Głębokość wykopu zredukowana nawet o 10-20 cm.

Ochrona przed uszkodzeniem podczas dalszych prac w wykopie, dzięki położeniu nawiertki oraz odejścia w osi rury

Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

Ponadto, wszystkie wypróbowane i sprawdzone zalety zastosowania obejm do nawiercania pod ciśnieniem FRIALEN:

Nawiertak prowadzony w metalicznej tulei z gwintem

Bezwyciekowe nawiercanie pod ciśnieniem

Minimalna siła potrzebna do nawiercania

Pewne trzymanie przewierconego elementu rury

Solidny górny i dolny ogranicznik nawiertaka

Wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu

Zaślepienie trzpienia możliwe po nawierceniu

Bezwiórowe nawiercanie rurociągów

Możliwa próba szczelności przed nawierceniem