AEM

Mufy wsuwane

Do elastycznego połączenia rur PE-HD w otworach betonowych studni, zgodnie z DIN V 4034 i ATV-DVWK-A 157 jako spójnik z adapterami FRIAFIT ASF/ASFL. Połączenie od strony ASF/ASFL posiada 2 elastomerowe pierścienieuszczelniające działające jako uszczelnienie połączenia jak i do optymalnegodopasowania docisku. Dla zwiększenia szczelności, dodano (3) uszczelkę hydroskopijną. Połączenie od strony rury PE-HD posiada niezatopioną w tworzywie spirale grzewczą, w celu optymalizacji przekazywania ciepła, duże głębokości wsuwu, wyjątkowo szeroka strefa zgrzewu jak również zapobiegającewypływaniu stopionego materiału, strefy zimne na brzegach i w środku mufy. Możliwość zgrzewania bez stosowania uchwytów trzymających rury..

Dostępne również uszczelnienie NBR: Status magazynowy 3.

Wróć do listy produktów Karta produktu

PE 100

Maksymalne ciśnienie próby szczelności wg PN EN 1610 - 0,5 bar

Indeks d d1 Opak. Paleta D L t Masa
kg/szt.
680201 110 131 8 144 133 165 135 0,700
680202 160 187 8 64 193 225 135 1,900
680203 180 215 1 54 225 220 135 3,100
680204 200 247 1 56 250 220 135 3,500
680205 225 277 1 32 280 220 135 4,600
680206 250 277 1 32 280 220 135 2,500
680207 280 313 1 32 315 220 135 3,600
680208 315 354 1 24 355 220 135 4,350
680209 355 399 1 20 400 220 135 5,800
680210 400 449 1 12 450 220 135 8,300
680211 450 499 1 8 500 220 135 8,900
680214 500 559 1 8 562 220 135 11,050
1 680212 560 624 1 4 630 220 135 13,400
1 680213 630 709 1 3 710 270 135 22,400
1 z kodem podgrzewania wstępnego

Pierścienie uszczelniające wykonane z SBR

Alternatywnie: uszczelnienie NBR (status magazynowy 3)

Systemy rur kanalizacyjnych są dobrami o wysokiej wartości, które muszą być utrzymywane przez długi czas. Rosnące wymagania stawiane publicznym sieciom kanalizacyjnym wymagają zastosowania materiałów, które spełniają te kryteria. Rury kanalizacyjne HDPE są od wielu lat szczelnie łączone za pomocą systemu kanalizacyjnego FRIAFIT HDPE, zabezpieczone przed tarciem i na wrastające korzeniee.

Zakres zastosowania

Mufa wsuwana AEM jest elementem łączącym pomiędzy betonową studnią rewizyjną wg DIN 4034 a adaptorem studni betonowej ASF/ASFL.

Uwagi do montażu

Mufa AEM jest wpychana do adaptora studni rewizyjnej ASF aż do połączenia z adaptorem (ASFL).

Zgrzewanie końców rur przy użyciu FRIAFIT AEM gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Końce rur przeznaczone do zgrzewania powinny być odpowiednio przygotowane zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu FRIAFIT- system kanalizacyjny”). Przygotowanie do zgrzewania obejmuje usunięcie warstwy utlenionej i oczyszczenie końców rur. Następnie należy wsunąć ją do AEM; długość wsunięcia = L lub przejście do (ASFL).

W celu zniwelowania ewentualnej szczeliny (> 1 mm, max. 3 mm) pomiędzy mufą a rurą, od d 560 należy użyć dodatkowego kodu kreskowego podgrzewania wstępnego (patrz: odpowiednie instrukcje).

Zalety stosowania mufy wsuwnej AEM

Część łącząca przy studni rewizyjnej jako spójnik z adapterem do komory rewizyjnej (ASF/ASFL)

Elastomerowe podwójne usczelnienie allows umożliwia optymalne uszczelneinie adaptora studni rweizyjnej (ASF/ASFL) zgodnie z DIN V 4034-1 i ATV-DVWK-A 157

Studnie rewizyjna wolna od osiowych naprężeń rur dzięki połączeniu na wcisk

Pierścienie uszczelniające odpowiadają normie DIN EN 681, wzgl. DIN 4060

Zawiera pęczniejący pod wpływem wody pierścień uszczelniający Q, który zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza po stronie kielicha dla bezpiecznego łączenia rur HDPE

W pełni automatyczny proces zgrzewania poprzez kod kreskowy z rurami HDPE od SDR33 do SDR17 z uwzględnieniem temperatury otoczenia(kompensacja temperatury)