AEM

Mufy wsuwane

Do elastycznego połączenia rur PE-HD w otworach betonowych studni, zgodnie z DIN V 4034 i ATV-DVWK-A 157 jako spójnik z adapterami FRIAFIT ASF/ASFL. Połączenie od strony ASF/ASFL posiada 2 elastomerowe pierścienieuszczelniające działające jako uszczelnienie połączenia jak i do optymalnegodopasowania docisku. Dla zwiększenia szczelności, dodano (3) uszczelkę hydroskopijną. Połączenie od strony rury PE-HD posiada niezatopioną w tworzywie spirale grzewczą, w celu optymalizacji przekazywania ciepła, duże głębokości wsuwu, wyjątkowo szeroka strefa zgrzewu jak również zapobiegającewypływaniu stopionego materiału, strefy zimne na brzegach i w środku mufy. Możliwość zgrzewania bez stosowania uchwytów trzymających rury..

Dostępne również uszczelnienie NBR: Status magazynowy 3.

Wróć do listy produktów Karta produktu

Systemy rur kanalizacyjnych są dobrami o wysokiej wartości, które muszą być utrzymywane przez długi czas. Rosnące wymagania stawiane publicznym sieciom kanalizacyjnym wymagają zastosowania materiałów, które spełniają te kryteria. Rury kanalizacyjne HDPE są od wielu lat szczelnie łączone za pomocą systemu kanalizacyjnego FRIAFIT HDPE, zabezpieczone przed tarciem i na wrastające korzeniee.

Zakres zastosowania

Mufa wsuwana AEM jest elementem łączącym pomiędzy betonową studnią rewizyjną wg DIN 4034 a adaptorem studni betonowej ASF/ASFL.

Uwagi do montażu

Mufa AEM jest wpychana do adaptora studni rewizyjnej ASF aż do połączenia z adaptorem (ASFL).

Zgrzewanie końców rur przy użyciu FRIAFIT AEM gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Końce rur przeznaczone do zgrzewania powinny być odpowiednio przygotowane zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (patrz „Instrukcje montażu FRIAFIT- system kanalizacyjny”). Przygotowanie do zgrzewania obejmuje usunięcie warstwy utlenionej i oczyszczenie końców rur. Następnie należy wsunąć ją do AEM; długość wsunięcia = L lub przejście do (ASFL).

W celu zniwelowania ewentualnej szczeliny (> 1 mm, max. 3 mm) pomiędzy mufą a rurą, od d 560 należy użyć dodatkowego kodu kreskowego podgrzewania wstępnego (patrz: odpowiednie instrukcje).

Zalety stosowania mufy wsuwnej AEM

Część łącząca przy studni rewizyjnej jako spójnik z adapterem do komory rewizyjnej (ASF/ASFL)

Elastomerowe podwójne usczelnienie allows umożliwia optymalne uszczelneinie adaptora studni rweizyjnej (ASF/ASFL) zgodnie z DIN V 4034-1 i ATV-DVWK-A 157

Studnie rewizyjna wolna od osiowych naprężeń rur dzięki połączeniu na wcisk

Pierścienie uszczelniające odpowiadają normie DIN EN 681, wzgl. DIN 4060

Zawiera pęczniejący pod wpływem wody pierścień uszczelniający Q, który zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza po stronie kielicha dla bezpiecznego łączenia rur HDPE

W pełni automatyczny proces zgrzewania poprzez kod kreskowy z rurami HDPE od SDR33 do SDR17 z uwzględnieniem temperatury otoczenia(kompensacja temperatury)