FRIALOC

Armatura odcinająca z PE.

Armatura FRIALOC® umożliwia budowanie całkowicie zgrzewanego, jednorodnego rurociągu z PE. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu niezawodne zamknięcie przepływu następuje już po 9 wzgl. 14 obrotach, przy minimalnym nakładzie siły. Mechanizm obrotowy jest odporny na zużycie. System wewnętrznego przepłukiwania zapobiega tworzeniu się przestrzeni martwych i zastoju wody. Mała powierzchnia uszczelnieniaminimalizuje rozwój flory mikrobiologicznej. Prześwit przez armaturę jest taki sam jak prześwit przyłączonej rury SDR 11. Każdy egzemplarz armatury FRIALOC® poddawany jest kompleksowym testom na poprawne działaniei szczelność. Do obsługi armatury służy przedłużka teleskopowa FBS.Trzpień SW 19.

Wróć do listy produktów Karta produktu BIM

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)

Indeks d d2 Opak. Paleta L t B sw1 H1 H Ilość obr.
otwarty/zamknięty
Masa
kg/szt.
616293 90 80 1 8 720 158 225 19 335 450 9 13,900
616294 110 80 1 8 720 164 225 19 335 450 9 14,200
616295 125 80 1 8 720 174 225 19 335 450 9 14,500
616296 160 80 1 2 1010 196 330 19 450 608 14 37,900
616297 180 80 1 2 1030 210 330 19 450 608 14 39,000
616453 200 80 1 2 1030 120 330 19 450 608 14 40,500
616298 225 80 1 2 1030 124 330 19 450 608 14 40,500
616438 250 80 1 2 1030 132 330 19 450 608 14 41,940

Rejestracja DVGWnr DW-6210BT0171. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie.

Zakres zastosowania/ aplikacja

FRIALOC ma zastosowanie jako armatura odcinająca w systemach przesyłania wody. Prześwit przez armaturę jest taki sam jak prześwit przyłączonej rury SDR11. Uruchamianie armatury ze skrzynki ulicznej za pomocą przedłużki FBS. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego mechanizmu zamykania możliwe jest uruchomienie już po kilku obrotach przy niewielkim nakładzie siły.Więcej informacji zawiera strona 2 lub karta katalogowa przedłużki nr 63/07.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Armatura odcinająca FRIALOC ACW wykonana z polietylenu umożliwia skonstruowanie całkowicie zgrzanego i jednorodnego systemu rurociągów z PE . Bez potrzeby stosowania dodatkowych uszczelnień, kształtek przejściowych czy mechanicznych połączeń. Połączenie jednorodne zapewnia szczelność i jest odporne na oddziaływanie sił wzdłużnych. Nie jest wymagana ochrona przed korozją. Armaturę odcinąjącą można również połączyć z istniejącym rurociągiem wykonanym z innego materiału, np za pomocą kołnierzy.

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w odpowiednich intrukcjach montażu przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d 225.

Zalety stosowania armatury FRIALOC:

FRIALOC umożliwia budowanie całkowicie zgrzanego i jednorodnego rurociągu z PE bez konieczności stosowania kołnierzy czy kształtek przejściowych

Zalety typowe dla PE: odporność na korozję i inkrustację

Innowacyjny mechanizm dwóch klap umożliwia niezawodne zakmnięcie zaworu w każdych warunkach roboczych

Napęd niskoszumowy: sprawdzowny w teście 2 500 dynamicznych cykli próbnych

Higiena: brak stagnacji wody, zminimalizowana powierzchnia uszczelnienia

Elementy metalowe odporne na korozję

Znacznie lżejsza konstrukcja w porównaniu z armaturą metalową

Specjalny kształt do szczelnego i odpornego na zabrudzenia połączenia z osłoną przedłużki FBS

Niskie siły rozruchowe, płynne uruchamianie nawet w przypadku różnicy ciśnień

Kilka obrótów do zmiany pozycji otwarty/zamknięty

Dobra przepustowość dzięki brakom przewężenia średnicy wewnętrznej

Stabilna podstawa dzięki dużej powierzchni podparcia

Długie końcówki dla średnic d 90 - d 180 umożliwiająjące powtórne zgrzanie, można skrócić dla uzyskania bardziej zwartej konstrukcji.

Każdy egzemplarz podlega ścisłej kontroli po zmontowaniu w fabryce

Dane produkcyjne są przechowywane, archiwizowane i mogą być udokumentowane za pomocą kodu kreskowego traceability

Akcesoria

FBS