UKG

Adaptor PE – PVC/PP

Płynne przejście w jednym zakresie pomiędzy rurami HD-PE(SDR 33 - SDR17) a rurami PVC/PP. Strona PE-HD może być zgrzewana z mufami kanalizacyjnymi AM, łukami ABM/ABMS lub z odejściem siodła kanalizacyjnego ASA-TL. Strona PVC/PP jako połączenie z wydłużonym kielichem i uszczelką wargową SBR.

Wróć do listy produktów Karta produktu BIM

PE 80/PE 100

Maksymalne ciśnieni robocze 0.5 bar zgodnie z DIN EN 1610

Indeks d/DN Opak. Paleta L t Masa
kg/szt.
682617 160/150 12 96 194 70 1,070

Systemy rur kanalizacyjnych są dobrami o wysokiej wartości, które muszą być utrzymywane przez długi czas. Rosnące wymagania stawiane publicznym sieciom kanalizacyjnym wymagają zastosowania materiałów, które spełniają te kryteria. Rury kanalizacyjne HDPE są od wielu lat szczelnie łączone za pomocą systemu kanalizacyjnego FRIAFIT HDPE, zabezpieczone przed tarciem i na wrastające korzenie.

Zakres zastosowania

Adaptor FRIAFIT UKG służy do bezproblemowego łączenia rur HD-PE (stosunek grubości ścianki od SDR 33 do SDR 17) z rurami PVC/PP.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie króćca przyłącza UKG z mufą FRIAFIT AM d 160 lub siodłem kanalizacyjnym FRIAFIT ASA-TL, z odejściem d 160, odbywa się metodą elektrooporową FRIAFIT – połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Część króćca UKG należy przygotować (usunąć warstwę utlenioną/oczyścić) zgodnie z ogólną instrukcją montażu (patrz "instrukcja montażu" dla systemu kanalizacyjnego FRIAFIT).

Rura PVC/PP jest wkładana do połączenia kielichowego. Połączenie kielichowe posiada uszczelkę wargową SBR i dużą głębokość wsuwu dla bezpiecznego prowadzenia rury.

Zalety stosowania adaptora UKG:

Zintegrowane zakończenie mufy elektrooporowej

Gwarantuje szczelne i odporne na zakorzenienie połączenie

Bezproblemowe przejście materiałowe przy zastosowaniu rury HD-PE SDR 33-SDR 17, brak wypukłości w obszarze łączenia, brak zwężenia odpływu

Redukcja czasu montażu dzięki zintegrowanej mufie elektrooporowej

Duża głębokość mufy dla dobrego prowadzenia

rury lub króćca (bez konieczności stosowania uchwytów mocujących)

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza, w celu optymalnego przekazywania ciepła

W pełni automatyczny proces zgrzewania poprzez kod kreskowy z rurami HDPE od SDR33 do SDR11 z uwzględnieniem temperatury otoczenia(kompensacja temperatury)

Połączenie kileichowe.>

Bezpieczne prowadzenie rury PVC / PP dzięki dużej głębokości wsuwu

Uszczelnienie wargowe SBR zgodne z normą EN 681-1

Standaryzowane przejście materiałowe