Złączki kompensacyjne

Złączki kompensacyjne maj¹ zdolnoœæ kompensowania rur do d³ugoœci 6 m. Zmiana temperatury o 10°C powoduje wyd³u¿enie, lub skrócenie o 8 mm. Na z³¹czkach do d160 mm zaznaczono g³êbokoœæ wsuniêcia rury przy temperaturze od 0°C do 20°C.
Z³¹czki kompensacyjne d75-160 mm maj¹ zintegrowany ko³nierz do punktów sta³ych.

1 z uszczelk¹ SBR
Nazwa produktu: Złączki kompensacyjne
Podkategoria<br /> produktu: Złączki wtykowe
Wróć do listy produktów
Złączki kompensacyjne
Indeks Nazwa produktu Waga [kg] l1 L d d1 D Typ Podkategoria
produktu
k1
40 04 20 Złączki kompensacyjne 0,088 135 172 41 40 58 B Złączki wtykowe -
40 05 20 Złączki kompensacyjne 0,096 135 172 51 50 68 B Złączki wtykowe -
40 06 20 Złączki kompensacyjne 0,116 135 155 64 63 78 B Złączki wtykowe -
40 20 20 Złączki kompensacyjne 1,720 245 310 202 200 230 B Złączki wtykowe -
40 25 20 Złączki kompensacyjne 2,900 265 330 253 250 300 B Złączki wtykowe -
40 31 20 Złączki kompensacyjne 5,100 290 360 319 315 370 B Złączki wtykowe -
40 56 20 Złączki kompensacyjne 0,105 135 172 57 56 74 B Złączki wtykowe -
42 07 20 Złączki kompensacyjne 0,179 75 256 76 75 100 A Złączki wtykowe 35
42 09 20 Złączki kompensacyjne 0,303 75 256 91 90 116 A Złączki wtykowe 35
42 11 20 Złączki kompensacyjne 0,339 75 256 112 110 137 A Złączki wtykowe 35
42 12 20 Złączki kompensacyjne 0,430 75 256 127 125 153 A Złączki wtykowe 35
42 16 20 Złączki kompensacyjne 0,790 75 265 162 160 189 A Złączki wtykowe 35