XXVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2022
Sorry, your browser does not support inline SVG.

W dniach 25-26 stycznia 2022 roku w Płocku odbyło się XXVIII Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2022. Po raz pierwszy wśród największych polskich koncernów chemicznych i petro-chemicznych, ludzi ze świata nauki oraz rodzimych i światowych firm dostarczających produkty i rozwiązania techniczne dla tej gałęzi przemysłu zaprezentował się koncern Aliaxis.

Tematyka tegorocznej konferencji skupiała się na źródłach energii, zielonym wodorze, amoniaku, paliwach dla transportu, przyszłości węgla, gazu, OZE. Nie zabrakło też wątku dotyczącego paliw syntetycznych. A słowo dekarbonizacja zostało odmienione przez wszystkie przypadki. Oferta produktowa firmy Aliaxis doskonale wpisuje się w te zagadnienia. Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Chemical Industry Solutions i krótką foto relacją z konferencji.

Warto również dodać, że ramach programu zrównoważonego rozwoju Aliaxis do 2025 roku planuje 75% ograniczenie emisji CO2 na tonę gotowego produktu i przejście w 100% na zasilanie energią elektryczną pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo w ramach optymalizacji cyklu produkcyjnego planujemy w naszych zakładach świadomie wykorzystywać zasoby naturalne i surowce. Plan zakłada ograniczenie zużycia wody o 21%, produkcję z wysokiej jakości surowców nadających się w 100% do recyklingu. Wszystko to po to aby globalnym ujęciu zredukować nasz ślad węglowy do 22%.