Odwadnianie dachów  w zmieniających się warunkach pogodowych w Polsce
Sorry, your browser does not support inline SVG.

W ostatnich latach często dostajemy SMS-owe alerty RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) ostrzegające nas przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Chodzi najczęściej o wiatry, burze i intensywne opady deszczu. Jak widać również w Polsce następuje zmiana pogody na bardziej intensywną i gwałtowną.

Ta sytuacja powoduje konieczność zapewnienia szybkiego i pewnego odpływu wody z dachów obiektów budowlanych.

Jak poradzić sobie z dużą ilością wody deszczowej na dachach o dużej rozpiętości a jednocześnie mocno zoptymalizowanych pod względem konstrukcyjnym? Jaki system da wystarczającą pewność odbioru wody oraz zabezpieczy przed jej nadmiernym spiętrzeniem i zagrożeniem wytrzymałości konstrukcji dachu?

Obecnie systemem mogącym zagwarantować odbiór wody z dachu przy gwałtownych opadach jest system podciśnieniowego odwadniania dachów, konstruowany z rur i kształtek z polietylenu wysokiej gęstości HDPE. System podciśnieniowy znany i stosowany od kilkudziesięciu lat wykazał swoją bardzo dużą przydatność w takiej sytuacji.

Firmy oferujące systemy podciśnieniowe dostarczają komplet materiałów do instalacji systemu rurowego wraz z kompletnym systemem mocowań spełniającym niestandardowe wymogi odnośnie przenoszenia naprężeń powstających w trakcie eksploatacji instalacji.

Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania systemu firmy producenckie gwarantują fachowe doradztwo techniczne oraz pomoc przy projektowaniu, instalowaniu oraz wprowadzaniu zmian eksploatacyjnych.

Z punktu widzenia techniki, założenia funkcjonowania systemu są proste. Chodzi o takie przygotowanie instalacji, aby przepływ odbywał się grawitacyjnie, lecz przy całkowitym zalaniu rurociągów (praca pełną średnicą) oraz przy dużych prędkościach przepływu, co gwarantuje jego dużą wydajność. Aby doprowadzić do tego stanu, instalacja wymaga uważnego i precyzyjnego przeliczenia hydraulicznego i takiego doboru średnic, aby każdy z wpustów (stanowiących „wejście” wody do instalacji) odbierał prawidłową ilość wody, wynikającą z przyjętej intensywności deszczu oraz „przypisanej” do niego poprzez wyprofilowanie powierzchni dachu.

Dzięki zastosowaniu dużych prędkości przepływu wody deszczowej przy całkowitym wypełnieniu przekrojów rur, do pionu instalacji podciśnieniowej (kończącego z reguły instalację podciśnieniową przed zrzuceniem wody deszczowej do sieci zewnętrznej) można podłączyć nawet 5 tys. m kw. powierzchni dachu.

Za wypełnienie tych wymaganych założeń odpowiedzialność bierze firma produkująca system oraz dobierająca za pomocą firmowego oprogramowania właściwe średnice oraz cały system zamocowań. Na poprawność doboru systemu firma daje gwarancje nawet na okres 15 lat.

Uwaga: każda firma stosuje inne oprogramowanie uwzględniające indywidualne parametry pracy wpustów podciśnieniowych oferowanych jako element podstawowy systemu, nie ma więc możliwości łączenia w jedną instalację wpustów różnych producentów.

Ważne jest, że w ofercie znaleźć można najróżniejsze wpusty dopasowane do różnych typów dachów: wpusty na dachy kryte bitumem, PVC lub membraną, dachy odwrócone mokre, dachy zielone, powierzchnie parkingowe itp., itd.

Za pomocą systemu podciśnieniowego można też zapewnić odprowadzanie awaryjne wody z dachów o dużej rozpiętości, w momencie wystąpienia opadów ponadnormatywnych bądź awarii np. systemu kanalizacji zewnętrznej odbierającej wodę z instalacji podciśnieniowej. Ma to zabezpieczyć przed przeciążeniem konstrukcji dachu przez nadmierną warstwę zgromadzonej na dachu wody. Dostawca systemu oferuje dla tego celu specjalne kołnierze przelewowe pozwalające wykorzystać wpusty stosowane jako podstawowe do odbioru wody po przekroczeniu poziomu około 5 cm warstwy wody na dachu.

Prawidłowe, poziome (bezspadkowe) prowadzenie instalacji pod stropem obiektów odwadnianych daje zaletę uniknięcia konieczności robót podposadzkowych. Dużo mniejsze średnice przewodów dają też łatwość prowadzenia instalacji w stropach podwieszanych czy pomiędzy kratownicami konstrukcji dachu.

Materiałem, z którego produkowane są rury i kształtki systemu jest polietylen o wysokiej gęstości HDPE, posiadający szereg zalet umożliwiających jego wykorzystanie w takich systemach. System rur poziomych jest łączony za pomocą zgrzewania co daje ciągłość materiałową, a więc gwarancję uniknięcia przecieków. Problem z rozszerzalnością tego materiału jest opanowany za pomocą specjalnego „systemu mocowania sztywnego”, dobieranego i dostarczanego przez Producenta.

Jak widać jest to system dopracowany i każdorazowo elastycznie dopasowywany do konfiguracji dachu. Każdy może liczyć tutaj na pomoc doradcy technicznego firmy, który niezwłocznie odpowiada na prośbę takiej pomocy. To wsparcie jest gwarantowane od momentu rozpoczęcia projektowania poprzez realizację aż po eksploatację systemu podciśnieniowego odwadniania dachu.

Wykorzystując w/w system odwadniania dachów można mieć gwarancję bezproblemowego odprowadzenia wody z dachów obiektów nawet przy występowaniu gwałtownych i obfitych opadów.

Skontaktuj się z autorem

Krzysztof Musiał
Menedżer ds. Wsparcia Technicznego
+48 601 553 640
kmusial@aliaxis.com
Krzysztof Musiał