1000 dni bezpiecznej pracy
Sorry, your browser does not support inline SVG.

1000 dni bezpiecznej pracy

Kilka miesięcy temu nasz zespół Aliaxis Oleśnica (Polska) uczcił swoje osiągnięcie, z którego wszyscy jesteśmy dumni – 1000 dni bez wypadków powodujących utratę czasu pracy (ang. LTI). Ten przełomowy krok świadczy o tym, jak daleko zaszliśmy w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, która polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników i podejmowaniu przez nich wszystkich działań na rzecz wyeliminowania ryzyka w miejscu pracy. 

Uroczystość była okazją dla kierownictwa do podziękowania wszystkim za ich ciężką pracę oraz wzmocnienia zaangażowania, które przyczyniło się do osiągnięcia tego imponującego wyniku. Częstując się pysznymi słodyczami, mogliśmy również wymienić się przemyśleniami na temat wspólnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Naszym sukcesem podzieliliśmy się nawet z naszą społecznością – w lokalnej gazecie opublikowaliśmy artykuł na temat naszego ważnego osiągnięcia. 

Wszyscy wiemy, że dążenie do wyniku „zero” jest podróżą, która nigdy się nie kończy, a osiągnięcie pośrednich celów bezpieczeństwa wymaga podejmowania ciągłych wysiłków. W przypadku Aliaxis Oleśnica podróż ta rozpoczęła się trzy lata temu wraz z wdrożeniem przez nas nowych procesów BHP, które stosujemy w firmie do dzisiaj. Procesy te włączają pracowników na wszystkich szczeblach organizacji w codzienne, cotygodniowe i comiesięczne działania, takie jak audyty bezpieczeństwa, inspekcje hal i magazynów oraz zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych czy zagrożeń.

Nasza troska o bezpieczeństwo doprowadziła do pozytywnych zmian w podejściu, co z kolei wywarło bezpośredni wpływ na nasz zakład i pozwoliło osiągnąć wynik 1000 dni bez wypadków powodujących utratę czasu pracy. 
Dziś nikt nie myśli, że należy pracować bezpiecznie tylko dlatego, że tego chce szef. Zamiast tego stawiamy na bezpieczeństwo, gdyż przywiązujemy wagę do procesów BHP i dbamy o siebie nawzajem. To samo dotyczy proaktywnego podejścia do zagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych – ich zgłaszanie teraz umożliwia nam skuteczne zapobieganie im w przyszłości. 

Dzięki podtrzymywaniu otwartej komunikacji i prowadzeniu dyskusji poświęconych bezpieczeństwu udało nam się włączyć profilaktykę i dbałość o ten ważny aspekt do naszej kultury pracy. Co więcej, bezpieczeństwo jest wyraźnym priorytetem nawet poza miejscem pracy – często słyszymy, jak nasi współpracownicy rozmawiają o ochronie podczas wykonywania prac domowych lub o uczeniu swoich dzieci o tym, że należy mieć większą świadomość ryzyka w codziennym życiu.

Mimo że wszyscy jesteśmy niezwykle dumni z naszego imponującego osiągnięcia i podchodzimy do niego z entuzjazmem, nadal koncentrujemy się na poprawie kultury bezpieczeństwa i wyników w tym zakresie. Aliaxis nie traktuje wskaźnika wypadków powodujących utratę czasu pracy (LTI) jako miary poziomu bezpieczeństwa; do tego celu służy nam częstość zgłaszanych zdarzeń (RI). W naszym zakładzie dla RI osiągnęliśmy obecnie wynik wynoszący 211 dni bez zgłoszonych zdarzeń i naszym celem jest to, aby ten okres był jak najdłuższy. Niemniej jednak sposób myślenia i zaangażowanie, które pomogły nam w osiągnięciu wyniku 1000 dni bez wypadków powodujących utratę czasu pracy, świadczy o tym, że jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego dążenia do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa.

 

Wtryskarki na hali produkcyjnej Aliaxis Polska