DAV

Zawory do nawiercania pod ciśnieniem z wydłużonym przyłączem

Zwarta konstrukcja z PE-HD bez połączeń gwintowych. Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4305. Nie jest konieczna dodatkowa izolacja. Szczelne i bezwiórowe nawiercanie rurociągów pod ciśnieniem do 10 bar (gaz) lub do 16 bar (woda). Zintegrowany frez z górnym oraz dolnym metalowym ogranicznikiem, prowadzony w metalowej tulejce. Max. 10 obrotów do otwarcia/zamknięcia. Niezatopiony w tworzywie element grzewczy w celu optymalizacji przekazywania ciepła. Niewymagający konserwacji, uruchamiany za pomocą przedłużki (np.FRIALEN® VAS) zawór odcinający. Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania. Trzpień SW 14.

Wróć do listy produktów Karta produktu

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar (woda)/10 bar (gaz)

Indeks d1 d2 Opak. Paleta L t z1 z2 B1 B2 Nawierc.
Ø da
Ilość obr.
otwarty/zamknięty
Masa
kg/szt.
1 615955 50 32 16 288 164 89 45 117 85 95 20 7 1,310
1 615341 63 32 16 288 164 85 53 115 98 105 20 7 0,950
1 615342 63 40 16 288 164 92 56 125 98 105 20 7 0,970
1 615956 75 32 12 216 164 88 59 130 113 125 20 7 1,390
1 z redukcją elektrooporowa MR d 63/40.

Zawory FRIALEN do nawiercania pod ciśnieniem DAV ≤ d 63 mogą być zgrzewane z rurami o SDR 11, a o średnicy > d 63 z SDR 11 do 17.6. Minimalna grubość ścianki s min ≥ 3 mm. Inne SDR na zapytanie. Proszę obowiązkowo zwracać uwagę na oznakowanie bezpośrednio na produkcie. Rejestracja DVGW-nr: DV-6611AU2255

Zakres zastosowania

Zawory do nawiercania pod ciśnieniem DAV systemu FRIALEN mogą być stosowane w gazociągach i wodociągach, w stanie bezciśnieniowym jak i pod ciśnieniem. Odejście zaworu jest przystosowane do montażu czujnika przepływu gazu. Wymiary na zapytanie.

Instrukcja montażu

Zgrzewanie rur przesyłowych oraz przyłączy domowych z PE-HD z zastosowaniem zaworów do nawiercanie pod ciśnieniem DAV systemu FRIALEN, gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe.

Do nawiercania i otwierania/zamykania ilość obrotów przy użyciu klucza zgodnie z poniższymi wytycznymi:

–10 obrotów dla średnic d 160-225

–7 obrotów dla średnic d 50-140

Siodło i odejście należy wcześniej przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (Zobacz “Instrukcje montażu” dla “Kształtek systemu FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d 225”). Należy usunąć ze stref zgrzewu warstwę utlenioną, oczyścić część stykową rury.

Zalety stosowania zaworów DAV:

Tylko 7-10 obrotów do ustawienia pozycji “OTWARTE /ZAMKNIĘTE”

Łatwy rozruch dzięki mniejszym siłom przewiercania

Większa przepustowość, mniejsze straty ciśnienia dzięki powiększonemu przekrojowi przepływu.

Zgrzewanie i nawiercanie sieci pod maksymalnym ciśnieniem roboczym gazu/wody

Zwarta konstrukcja z PE-HD

Wstępnie zmontowana armatura bez luźnych części

Nie jest wymagana ochrona przed korozją

Trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej

Bezwiórowe nawiercanie dzięki obracającemu się nawiertakowi ze stali nierdzewnej

Bezpieczne dopasowanie rury w obszarze nawiercania

Nawiertak z górnym i dolnym ogranicznikiem

Długość odejścia umożliwia wykonanie dwóch procesów zgrzewania

Niewymagający konserwacji, uruchamiany za pomocą przedłużki (np. FRIALEN-EBS)

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

Akcesoria

DBS