RVUIM

FILTR SIATKOWY
Filtr siatkowy ze śrubunkami z końcówkami mufowymi do zgrzewania mufowego
Filtr siatkowy RV ogranicza przedostawanie się wszelkich cząstek stałych obecnych w przepłwyającym medium.
Wróć do listy produktów
  • Connection system for weld, threaded and flanged joints
  • Strainer assembled on an easily removed support that facilitates cleaning or replacement
  • Valve material compatibility (PP-H) with water conveyance, drinking water and other food substances according to current regulations
  • Can be maintained with the valve body installed