MR STOP

Mufy redukcyjne ze zintegrowanym zaworem odcinającym System Mertik Maxitrol excess flow valve

Mufa redukcyjna MR ze zintegrowanym układem Sentry GS®. Układ zabezpieczający, automatycznie odcinający strumień gazu w przypadku uszkodzenia rury np. koparką podczas prac ziemnych lub podczas przewiertu. Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza w celu optymalizacji przekazywania ciepła, ekstremalnie duże głębokości wsuwu, wyjątkowo szerokie strefy zgrzewu jak również bardzo długie strefy zimne. Do zgrzewania bez uchwytów. Uniwersalny typ Z pokrywa w optymalny sposób praktyczne wymagania co do ciśnienia i przepływu. Typ D i Z z samoczynnym odblokowaniem.

Wróć do listy produktów

PE 100 SDR 11

Maksymalne ciśnienie roboczeTyp Z: 5 bar (gaz), Typ D: 1 bar (gaz)

Indeks d1 d2 Typ Opak. Paleta L t1 t2 product.detail.attribute.d1D2 product.detail.attribute.bdb product.detail.attribute.vn Masa
kg/szt.
1 616218 50 40 - 12 600 110 49 37 68/54 35 mbar - 5 bar 26 - 62 0,210
616219 63 32 - 18 576 125 55 44 82/45 35 mbar - 5 bar 17 - 40 0,240
1 616220 63 40 Z 8 400 125 55 40 82/54 35 mbar - 5 bar 26 - 62 0,290
616221 63 50 Z 8 400 125 55 47 82/68 35 mbar - 5 bar 41 - 99 0,360
1 616238 63 32 D 10 500 125 55 44 82/45 25 mbar - 1 bar 11 – 16 0,240
616240 63 50 D 16 512 125 55 47 82/68 25 mbar - 1 bar 28 - 40 0,360
1 Dostawa tylko w kompletnej jednostce opakowania

Uniwersalny typ Z pokrywa w optymalny sposób praktyczne wymagania, co do zakresu ciśnienia i wymaganego przepływu.

Typy D, Z: Mertik Maxitrol z samoczynnym otwarciem, maksymalna wartość przepływu dla typu D: 30l/h przy 100 mbar, Z:30l/h przy ciśnieniu 1 bar.

pmin - pmax: min – max ciśnienie robocze lub wejściowe ciśnienie Mertik Maxitro.

VN: Przepływ nominalny at pmin – pmax w odniesieniu do gazu ziemnego d = 0.6 w warunkach standardowych (1013 mbar, 15 °C) w m3/h.

Zakres zastosowania

MR-STOPP mają zastosowanie w gazociągach, zgodnie z wytycznymi DVGW G459-1-załącznik (12/03)przy dopuszczalnym ciśnieniu roboczym w przedziale od 25 mbar-5 bar. Redukcje FRIALEN MR-STOPP posiadają zintegrowany zawór, automatycznie odcinający przepływ gazu w przypadku uszkodzenia rury np.: koparką podczas prac ziemnych lub podczas przewiertu. MR-STOPP najlepiej jest zamontować na odcinku pomiędzy siecią a przyłączem, bezpośrednio za zaworem do nawiercania pod ciśnieniem. Wybór typu Mertik Maxitrol jest uzależniony od minimalnego ciśnienia roboczego w sieci oraz wymaganego natężenia przepływu. Uniwersalny typ Z optymalnie spełnia praktyczne wymagania co do ciśnienia roboczego i przepływu.

Funkcjonalność

(patrz również ulotka informacyjna “Czujnik przepływu gazu z układem SENTRY GS dla sieci zewnętrznych” system Mertik Maxitrol) Redukcje MR-STOPP dzielą się na typy D i Z w zależności od zakresu ciśnienia w sieci. Urządzenie automatycznie odcina strumień gazu przy określonym poziomie przepływu gazu, który występuje zazwyczaj w przypadku uszkodzenia rury. Przepływ gazu jest odcinany natychmiastowo i całkowicie. Typy D i Z są wyposażone w układ samoczynnego otwarcia. Poprzez otwór przelewowy następuję wzrost ciśnienia w nienaruszonym odcinku gazociągu, co powoduje ponowne otwarcie układu zabezpieczającego. Typ D i Z:Mertik Maxitrol z samoczynnym otwarciem: przy maksymalnej wartości przepływu ponad 30 l/h zgodnie z DVGW-G459-1-B wymagane są dodatkowe pasywne środki bezpieczeństwa w budynku.

Wskazówki dotyczące użytkowania

MR-STOPP muszą być użytkowane zgodnie z instrukcją montażu i obsługi która jest dołączona do każdego MR-STOPP.Montaż zawsze odbywa się w kierunku przepływu medium z większych na mniejsze wymiary. Kierunek przepływu jest oznaczony strzałkami na etykiecie. Próba ciśnienia przyłącza na ktrym jest zamontowany MR-STOPP jest dozwolna do 10 bar(powietrza) z otwartym przepływem na przyrządzie pomiarowym.

Ciśnienie, dla jakiego jest przeznaczony dany typ złączki można odczytać z tabliczki znamionowej:P>

- żółta tabliczka (Typ Z) ciśnienie od 35 mbar do 5 bar

- pomarańczowa tabliczka (Typ D) ciśnienie od 25 mbar do 1 bar

Przyznane symbole testu DVGW:

mufa redukcyjna MR = DV-8601AU2248. Gas flow monitor = DG-4360BO0438.

Zastosowanie tego produktu powinno być zaznaczone na głównym zaworze odcinającym dopływ gazu do budynku (odpowiednia etykieta lub karta identyfikacyjna dołączona do produktu).Złączki FRIALEN mogą byc zgrzewane z rurami SDR 11. Zgrzewanie z zastosowaniem MR STOPP za pomocą zgrzewarek FRIALEN gwarantuje połączenie szczelne i wzdłużnie wytrzymałe. Złączkę należy przygotować zgodnie z ogólnymi instrukcjami montażu (Zobacz “Instrukcje montażu” dla “Kształtek systemu FRIALEN przeznaczonych do przyłączy domowych oraz rur przesyłowych o średnicy do d225”), tj. usunąć warstwę utlenioną oraz oczyścić powierzchnię przeznaczoną do zgrzewania.

Zalety stosowania MR-STOPP:

Fabrycznie zmontowane połączenie redukcji FRIALEN MR i zawory odcinającego przepływ gazu Mertik Maxitrol

Szczególnie ważne w przypadku złączek redukcyjnych: potrójny ogranicznik środkowy zapewnia maksymalną ochronę przed odciąganiem /zmianą pozycji

Redukcja stref zimnych dzięki zintegrowanemu GS, bardziej skompensowane w porównaniu ze standardowymi mufami

Niezatopiona w tworzywie spirala grzewcza oraz szerokie strefy zgrzewu zapewniają bezpośrednie doprowadzenie ciepła do powierzchni rury

Dodatkowy kod kreskowy umożliwiający dokładniejszą identyfikację produktu (kod Traceability)

Zawór odcinający

indywidulanie sprawdzony i precyzyjnie wyregulowany fabrycznie

zapewnia małe straty ciśnienia

W dużym stopniu odporny na zanieczyszczenia w płynącym gazie

Sprawdzony i użwany od lat

toleruje wzrost cisńienia w sieci od niskiego do średniego ciśnienia

Typ Z: uniwersalne zastosowanie przy ciśnieniu od 35 mbar do 5 bar, proste przechowywanie, nie ma niebezpieczeństwa pomyłki, niskie koszty szkolenia instalatorów