Przemiana energetyczna jest w toku:

Nacisk kładziony jest na redukcję CO2, która ma zostać osiągnięta poprzez przejście z gazu ziemnego na odnawialne wytwarzanie energii i oszczędzanie energii. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem kluczową rolę odgrywa wodór (H2) pod względem emisji CO2.

  Światowy lider!

Aliaxis jest światowym liderem w produkcji i dystrybucji zaawansowanych systemów rurowych z tworzyw sztucznych. Dostarczamy ludziom na całym świecie zrównoważone, innowacyjne rozwiązania w zakresie wody i energii, prowadząc branżę w sposób, który wyprzedza szybko zmieniające się potrzeby naszych klientów.

Aliaxis Deutschland to wiodący producent złączek elektrooporowych, który wykonał już pierwszy krok i zlecił firmie DBI Gas und Umwelttechnik GmbH w Lipsku przetestowanie swoich produktów FRIALEN do stosowania z gazami wodorowymi, dzięki czemu portfolio produktów uzyskało ocenę „H2-ready- 100” co potwierdza, żę nadaje się do stosowania z 100% wodorowymi gazami paliwowych. Zgodnie z najnowszymi wynikami testów, FRIALEN spełnia wymagania dotyczące oczekiwanej żywotności, nawet jeśli system jest eksploatowany z czystym wodorowym paliwem  gzowym i przy pełnym MOP (maksymalne ciśnienie robocze).

Ciepło przed mobilnością i elektrycznością

Dlaczego wodór?

Ponieważ jako energia produkowana i magazynowana w sposób przyjazny dla klimatu, może znacząco obniżyć emisję CO2 – zwłaszcza w przemyśle, energetyce cieplnej i transporcie.


Politycy i opinia publiczna są obecnie nadal bardzo skupieni na energii elektrycznej, jeśli chodzi o redukcję CO2. Jednak na przykładzie Niemiec możemy zauważyć że, energia cieplna nadal stanowi największy udział (49%) (ok. 1300 TWh), a następnie transport (28%) i elektryczność (23%). Nadszedł więc czas, aby poszerzyć temat i porozmawiać o wodorze jako energii przyszłości.

Wdrożony Europejski Zielony Ład - Wodór jest priorytetem

Do roku 2050 celem Unii Europejskiej jest zachowanie neutralności klimatycznej. W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład mający na celu ograniczenie emisji CO2 w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r . 1 . Komisarz ds. energii Kadri Simson podkreśla: „Ponieważ 75% emisji CO2 w UE pochodzi z energii, potrzebujemy zmiany paradygmatu” 2 Wodór będzie kluczowym czynnikiem w osiągnięciu neutralnego dla klimatu przemysłu jako zrównoważonej i niedrogiej odnowy. Wodór może stanowić 20% globalnego miksu energetycznego. Jest to kluczowy element zielonej transformacji naszych społeczeństw, co prowadzi do nowych wymagań i zmian w naszych sieciach gazowych.

Krok po kroku do 100 procent

Kilka państw członkowskich Unii Europejskiej i nie tylko podjęło inicjatywy realizacji sieci przesyłowych wodoru. W najbliższych latach temat ten będzie miał coraz większy wpływ na istniejący rynek gazu ziemnego. Jako pierwszy krok planowana jest przebudowa istniejącej sieci gazu ziemnego na dodatkową domieszkę 20-30% wodoru, a następnie możliwość lub konwersję do 100% wodoru dla nowo planowanych sieci. Zmiany techniczne dotyczące ulepszenia są obecnie w trakcie badań, w prawdziwych laboratoriach i innych sytuacjach próbnych.

Jesteśmy gotowi wesprzeć gminy i właścicieli sieci gazowych na ich drodze, oferując produkty odpowiednie na 100% wodór. Czy jesteś gotowy do obsługi zrównoważonych i przyszłościowych sieci?

 Sukces

Produkty FRIALEN są przystosowane do
H2-ready-100
i nadają się do stosowania w sieciach dystrybucji gazu zawierających do 100% wodorowego paliwa gazowego.